Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al societății DOREL PLANT SRL, așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Principiile care guvernează activitatea noastră când prelucrăm date cu caracter personal:

 • Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 • Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri.
 • Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată.
 • Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania română SC DOREL PLANT SRL este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

Denumire firma: SC DOREL PLANT SRL

C.U.I : 38740898

Nr. Înreg. ORC Bihor: J05/152/2018

Site web: https://dev.dorelplant.ro/

Adresă: 417121, Poienii de Jos nr. 15, Bihor, România

Telefon: 0721 613 587, 0730 549 074, 0359 234 527

E-mail: comenzi@dorelplant.ro

Care este scopul și temeiul legal pentru prelucrare?

SC DOREL PLANT SRL colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site- ul https:// dorelplant.ro/. Informațiile din formularul de comanda sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, facturarea și livrarea produselor comandate.
 • Reclamă, marketing și publicitate: anunțarea promoțiilor în curs și trimiterea de buletine informative (newsletter) către clienți.
 • Activități de post-vânzări: returnarea produselor, rambursarea contravalorii produselor, efectuarea intervenției dereparere/ înlocuiri de produse

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SC DOREL PLANT SRL și dvs (ex. livrarea produselor comandate). De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă (ex. emiterea facturii fiscale). Așadar, temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă încheierea unui contract.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Pentru realizarea încheierii contractului (emiterea facturii, livrarea și plata produselor) colectăm următoarele date personale: nume, prenume, adesa (țara, oraș, județ, cod poștal), nr. de telefon, adresa de e-mail.

Când vă creați un cont pe site (vă înregistrați ca utilizator), ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma DOREL PLANT aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, adrese de livrare, adresa de facturare.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Unde vă stocăm și cât timp păstrăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în serverele pe teritoriul României, dar pot fi transferate și prelucrate într-o țară din Spațiul Economic European/ SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

SC DOREL PLANT SRL prelucrează datele personale până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, până la realizarea scopului pentru care a fost încheiat contractul și păstrează pentru un termen stabilit de lege, sau până când nu solicitați ștergerea acestora, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmiten datele?

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul companiei noastre. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari (pentru realizarea livrării și verificarea plății):

 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorului de serviciului Eu plătesc

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Compania noastră asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Datele sunt stocate pe servere securizate asigurând redundanța datelor.

DOREL PLANT SRL prelucrează datele personale cu respectarea tuturor drepturilor dvs., precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit și neautorizat.

Pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat aplicăm următoarele măsuri:

 • implementearea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal;
 • desemnarea utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu caracter personal într-un sistem informațional. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori autorizați desemnați de DOREL PLANT SRL. În sistemul informațional se înregistrează numele persoanei care a făcut modificarea, data și ora modificării;
 • stabilirea intervalului de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date cu caracter personal;
 • instruirea periodică și sistematică a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter personal;
 • limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR, astfel accesul la datele referitoare este permis personalului numai în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind interzisă orice circulație necontrolată a lor în afara societății.
 • accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal;
 • implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice;
 • implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor care includ date cu caracter personal;
 • monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal și blocarea tentativelor de transfer neautorizate;
 • computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt în încăperi la care accesul este restricționat și au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi;
 • imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopuri cerute de legile în vigoare.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
 • Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea noastră vă prelucrează datele cu caracter personal aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați telefonic sau la adresa de mail comenzi@dorelplant.ro.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca SC DOREL PLANT SRL să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la instituțiile competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Cadou cupon 10%

Cadou cupon 10%

Abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi imediat un cupon de reducere de 10%! În plus, vă vom ține la curent cu promoțiile noastre lunare (10-15-20%).

GDPR Consent

V-ați abonat cu succes!